προσφατα εργα μας

A design isn’t finished until somebody is using it. (Brenda Laurel)

Η βάση της κάθε μας συνεργασίας είναι η επικοινωνία με τον πελάτη, η προσωπική φροντίδα σε κάθε λεπτομέρεια, τα διαλεγμένα συνεργεία μας και η συνεχής αναζήτηση νέων υλικών, τάσεων και προτάσεων στην Αρχιτεκτονική διεθνώς.