ΚΑΦΕ ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Ανακαινίσαμε ένα κεντρικό καφέ στην Πλατεία του Μαρκόπουλου.

  • Σχεδιασαμε το χώρο με γνώμονα την εργονομία
  • Σχεδιάσαμε συμπληρωματικά έπιπλα, επιλέξαμε νέα έπιπλα καθώς και νέα διακόσμηση για το χώρο
  • Tο τελικό αποτέλεσμα είναι σύγχρονο με αναφορές στο παρελθόν